مهندس حسین مقدمیان

مهندس حسین مقدمیان

حسين مقدميان فارغ التحصيل کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانيک از دانشگاه صنعتی اصفهان است. هم اکنون مدرس دانشگاه و دارای پانزده سال سابقه تدريس در زمينه مکانيک خودرو و گرايش‌های مکانيک مي‌باشد.

رزومه مدرس

رزومه مدرس

حسين مقدميان فارغ التحصيل کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانيک از دانشگاه صنعتی اصفهان است. هم اکنون مدرس دانشگاه و دارای پانزده سال سابقه تدريس در زمينه مکانيک خودرو و گرايش‌های مکانيک مي‌باشد. در زمينه‌ي خودرو تدريس دوره‌هايي نظير دستگاه‌های الکتريکی ، سوخت رسانی ، مولد قدرت، انتقال قدرت معمولی و اتوماتيک از عمده فعالیت های ایشان بوده. در تدريس رشته‌های نقشه‌کشی و همچنين ساخت و توليد در تمامی دروس فعاليت داشته و در چندين طرح تحقيقاتی، پروژه‌های درسی و همچنين تجهيز کارگاه‌های مکانيک فعاليت مستمر دارد.