میزان درآمد اساتید و تامین کنندگان محتوا:

اساتید و تامین کنندگان محتوا بصورت درصدی (15 الی 20 درصد از مبلغ شهریه) با سامانه عقد قرارداد می کنند. برای تفهیم بهتر میزان درآمد اساتید و تامین کنندگان محتوا، یک مثال می زنیم:

فرض کنیم که یک استاد 7 عنوان محتوای دوره آموزشی را آماده نماید. (این عدد محدودیتی ندارد و می تواند خیلی بیشتر باشد) و مبلغ شهریه هر دوره را بصورت میانگین 300 هزار تومان در نظر می گیریم. تعداد متقاضیانی که در هر دوره شرکت کنند را در کل ایران میانگین 1000 نفر در بازه یک سال در نظر می گیریم. (با توجه به تجربیات سایت هایی که فروش آموزش دارند و نه صدور گواهینامه، این عدد می تواند خیلی بیشتر از اینها باشد.) پس درآمد حاصل پس از یک دوره یکساله (اعداد به ریال):

7 (دوره) x 3000000 (هزینه) x 1000 (تعداد افراد) = 21,000,000,000 x 20% (سهم) = 4,200,000,000 R

مبلغ چهار میلیارد و دویست میلیون ریال معادل چهارصد و بیست میلیون تومان. البته می توان دوره های بیشتری را ارائه نمود و با تبلیغات فراگیر تر نسبت به سود بیشتر اقدام نمود.

هماهنگی جهت تامین محتوای دوره: 09396690660 محسن کامکار


لیست دوره هایی که نیاز به تامین محتوا دارند در زیر آمده است:

دوره آموزش Photoshop CC 2018

دوره آموزش Photoshop CC 2018

دوره آموزش CorelDRAW 2018

دوره آموزش CorelDRAW 2018

دوره آموزش Illustrator 2019

دوره آموزش Illustrator 2019

دوره آموزش بورس (صفر تا صد)

دوره آموزش بورس (صفر تا صد)

دوره آموزش AutoCAD

دوره آموزش AutoCAD

دوره آموزش طراحی سایت با WordPress

دوره آموزش طراحی سایت با WordPress

دوره آموزش طراحی سایت با PHP

دوره آموزش طراحی سایت با PHP

دوره آموزش طراحی سایت با ASP .NET

دوره آموزش طراحی سایت با ASP .NET

دوره آموزش برنامه نویسی اندروید با Xamarin

دوره آموزش برنامه نویسی اندروید با Xamarin

دوره آموزش سخت افزار و عیب یابی کامپیوتر (A+)

دوره آموزش سخت افزار و عیب یابی کامپیوتر (A+)

دوره آموزش شبکه (Network+)

دوره آموزش شبکه (Network+)

دوره اصول و فنون مذاکره

دوره اصول و فنون مذاکره

دوره آموزش برنامه نویسی C# .NET 2018

دوره آموزش برنامه نویسی C# .NET 2018

دوره آموزش برنامه نویسی Visual Basic .NET 2018

دوره آموزش برنامه نویسی Visual Basic .NET 2018

دوره آموزش برنامه نویسی JAVA

دوره آموزش برنامه نویسی JAVA

دوره آموزش پایگاه داده SQL Server 2017

دوره آموزش پایگاه داده SQL Server 2017

دوره آموزش Python

دوره آموزش Python

دوره آموزش Matlab

دوره آموزش Matlab

دوره آموزش نرم افزار Proteus

دوره آموزش نرم افزار Proteus

دوره آموزش Linux

دوره آموزش Linux

دوره آموزش نرم افزار Solidworks 2019

دوره آموزش نرم افزار Solidworks 2019

دوره آموزش برق ساختمان (صفر تا صد)

دوره آموزش برق ساختمان (صفر تا صد)