نمایش 1-3 از 3 نتیجه

ایران دوره پا را فراتر میگذارد

در راستای تحقق اهداف آموزش همگانی افراد جامعه، ایران دوره قصد دارد پا را فراتر بگذارد و دوره های مجازی مربوط به هلال احمر را به فرایند کاری خود اضافه …