موسسه آموزشی زبان های خارجی آریا

موسسه آموزشی زبان های خارجی آریا

معرفی مرکز

معرفی مرکز
موسسه ی آموزشی زبانهای خارجه ی آریا یکی از قدیمی ترین آموزشگاهای خوب شهر گرمسار به شمار میرود. آین موسسه با قدمت 15 سال سابقه در عرصه ی آموزش زبان انگلیسی , خود را بین دیگر موسسات آموزشی زبانهای خارجه خاص کرده است. این آموزشگاه از دیرباز در تمام سطوح و لول های زبان آموزش داشته و زبان آموزان خوبی را تربیت و هدایت کرده است. این موسسه دوره ها در سطوح مختلف برگذار میکند. از جمله ی این دوره ها را میتوان به دوره ی ابتدایی زبان(Beginners) وLower) (Elementary اشاره کرد که مهمترین سطوح برای یادگیری هر چه بیشتر زبان انگلیسی است. از دیگر لول ها میتوان به, intermediate, Elementary, intermediate Upper , Advanced , Upper Advanced , IELTS , TOEFL , TOLIMO , EPT , MSRT , و دوره های تک مهارتی Speaking , Listening , Reading , و Writing اشاره کرد. این موسسه همچنین دوره های روش تدریس TTCو TKT نیز برگذار میکند. موسسه ی آموزشی زبان های خارجه ی آریا اساتید متخصص با سابقه ی تدریس 7 تا 15 سال دارد که اکثر این اساتید دارای مدارک معتبر دانشگاهی مرتبط با آموزش زبان و همچنین مدارک معتبر کشوری و بین المللی روش تدریس و مهارتهای زبان انگلیسی میباشند. شعار موسسه ی ما :
(( ما شما را به صحبت کردن زبان هدایت می کنیم برای فردای بهتر شما)) ((We Lead you to speak English for your better tomorrow))

Aria Foreign Languages Institution

Aria Foreign Languages Institution is one of the great initiated institutions of city of Garmsar. This institution has specialized itself in teaching English language in contrast with other institutions of this city over its 15 years of experience. This institution has taught and has helped manifold learners at various levels of English language since its foundation. Aria institution holds different classes at different levels, including beginners and lower elementary, which are of the high essence of English language learning levels. Some other levels of this language institution are: elementary, intermediate, upper intermediate, advanced, upper advanced, IELTS, TOEFL, TOLIMO, EPT, MSRT, and also mono-skill classes of speaking, reading, listening and writing. Furthermore, the present institution holds teaching methodologies classes, such as TTC, and TKT. The teachers of Aria Institution are all expert at teaching; moreover, they all have over 7 to 15 years of experience of teaching. The teachers all possess authentic university certificates and international ones relevant to language teaching as well. Here is the slogan of Aria Foreign Languages Institution, “We lead you to speak English for your better tomorrow”.
شماره تماس: 02334241639 آدرس : سمنان - گرمسار خ طالقانی روبروی پارک شیلات آموزشگاه زبان های آریا
هیچ دوره ای وجود ندارد!