آموزشگاه پیام پارسیان

آموزشگاه پیام پارسیان

معرفی مرکز

معرفی مرکز
شروع کار از سال ۸۸ با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی حرفه ای با مربیان صاحب نام و برجسته در رشته های : مکانیک خودرو - برق خودرو- دریل کار و اره کار صنعتی- H S E - برق صنعتی - ماشینهای الکتریکی - تاسیسات ساختمان- جوشکاری