ایران دوره پا را فراتر میگذارد

در راستای تحقق اهداف آموزش همگانی افراد جامعه، ایران دوره قصد دارد پا را فراتر بگذارد و دوره های مجازی مربوط به هلال احمر را به فرایند کاری خود اضافه نماید. از این رو تیم ایران دوره مذاکراتی را با اداره هلال احمر شهرستان اسلامشهر آغاز کرده که با حضور مهندس کامکار و آقای مهندس بهمنی معاون هلال احمر شهرستان اسلامشهر و مسئول آموزش این اداره برگزار شد. در این جلسه اصل اول بر محور آموزش همگانی افراد بحث شد و هر دو طرف بر این امر صحه گذاشتند.

در ادامه مهندس بهمنی افزود؛ متاسفانه سطح دانش عمومی افراد در رابطه با مواجه با مسائل طبیعی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و… بسیار پایین است و این امر می‌تواند بستری را آماده کند تا دسترسی مردم به این گونه آموزش ها آسان‌تر باشد و بتوانند بصورت غیر حضوری از آموزش های هلال احمر بهره ببرند. البته آموزش های حضوری نیز همچنان به قوت خود باقی است و این بستر می‌تواند جایگزینی باشد برای افرادی که فرصت حضور در کلاسهای حضوری را ندارند. من از این طرح استقبال میکنم و امیدوارم بتوانیم همکاری خوبی در این زمینه داشته باشیم.

مهندس کامکار هم با تاکید بر صحبت های ایشان افزود؛ سعی ما بر این است که آسان ترین راه را برای آموزش عموم ایجاد کنیم و نظر این است تا حد امکان شهریه اینگونه دوره ها پایین باشد تا همگان امکان استفاده از آن را داشته باشند و پس از گذراندن دوره و آزمون مجازی، گواهینامه معتبر از هلال احمر دریافت کنند.

در این جلسه درباره آموزش های رایگان هم بحث هایی به میان آمد و اینکه هلال احمر در این سیستم آموزش همگانی ذینفع نخواهد بود و فقط هزینه ها مربوط به حق التدریس اساتیدی است که دوره ها را تدریس خواهند کرد.
ایران دوره امیدوار است تا با افزایش اینچنین دوره هایی در رابطه با آموزش های عمومی جامعه نقش بسزایی داشته باشد.