دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

معرفی مرکز

معرفی مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی سامانه‌ای دانشگاهی در ایران است. این دانشگاه یکی از بزرگ‌ترین مراکز آموزشی و پژوهشی در ایران (اولین) و جهان (پنجمین) است. دانشگاه آزاد اسلامی در اردیبهشت ۱۳۶۱ تأسیس شد و امروزه در بسیاری از شهرهای ایران دارای مراکزی است. رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی ۱- عبدالله جاسبی (از تابستان ۱۳۶۱ تا اسفند ۱۳۹۰) ۲- فرهاد دانشجو (از اسفند ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۲) ۳- حمید میرزاده (از شهریور ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۶) ۴- علی محمد نوریان (از اردیبهشت ۱۳۹۶ تا ۲۵ تیر ۱۳۹۶) ۵- فرهاد رهبر (از ۲۵ تیر ۱۳۹۶ تا ۲۸ مرداد ۱۳۹۷) ۶- محمدمهدی طهرانچی (از ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ تاکنون) شماره تماس جهت پشتیبانی: دفتر دانش بنیان 021-56360473